Privacy verklaring

Equi-Unity, gevestigd in Uithoorn, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.equi-unity.nl 
Uithoorn, Nederland
kim@equi-unity.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Equi-Unity verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken indien u zich opgeeft voor de nieuwsbrief:
- Voor- en achternaam (indien door u opgegeven)
- E-mailadres
- IP-adres

Wanneer u zich inschrijft voor een workshop of clinic:

-  Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer

- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
- Wij verwerken enkel informatie die door u persoonlijk wordt verstrekt op onze inschrijfformulieren voor workshops.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Equi-Unity verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het zorgdragen voor aanwezigheid van contact informatie
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Equi-Unity verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming
Equi-Unity neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Equi-Unity) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Equi-Unity bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorie van persoonsgegevens:

Personalia: maximaal 7 jaar (wettelijk verplichte bewaartermijn voor de administratie voor belastingaangifte.)                        
Adres: maximaal 7 jaar (wettelijke verplichte bewaartermijn voor de administratie voor belastingaangifte).
E-mailadres op mailinglijst: tot je jezelf hebt uitgeschreven. In iedere mail die je van ons ontvangt bevindt zich een link waarmee je jezelf altijd kunt afmelden voor één of meerdere mailinglijsten.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan derden. Een uitzondering wordt gemaakt voor het verschaffen van informatie voortvloeiend uit wettelijke verplichtingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Equi-Unity gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. 
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door uw gegevens op te vragen bij Equi-unity. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@equi-unity.nl. Equi-Unity zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Equi-unity wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Equi-unity neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@equi-unity.nl

Equi-Unity
Kim Steutel
Uithoorn

info@equi-unity.nl
www.equi-unity.nl

BTW NL 221046768B01

Bank: NL42RABO0179950401